Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Sådan udarbejder du lovforslag

Få et grundlæggende kendskab til lovskrivning og lovprocessen i ministerierne, regeringen og Folketinget

7

lektioner (point)

6995 DKK.

Udbytte

Du får indsigt i og færdigheder til at anvende grundlæggende regler og principper i forbindelse med at forberede, udarbejde og gennemføre lovforslag.

 

Indhold

Lovgivningsarbejde er en kerneopgave for ministerier og styrelser. På kurset fokuserer vi både på lovprocessen og kravene til lovenes indhold. Du får indgående viden om lovgivningsarbejdet, herunder faresignaler og opmærksomhedspunkter samt hvordan arbejdet med at forberede, udarbejde og gennemføre lovforslag bedst muligt kan tilrettelægges.

Kurset undervises af chefkonsulent Christian Østrup, der har arbejdet i Justitsministeriets Lovafdeling og er en af forfatterne til ”Loven – om udarbejdelse af lovforslag”. 

 

Emner er bl.a.:  

  • Hvordan skrives et godt lovforslag? Få et grundlæggende kendskab til lovteknik og til de spørgsmål, der rejser sig, når der skal udarbejdes lovforslag og ændringsforslag
  • Indholdsmæssige krav til lovgivningen, herunder forholdet til grundloven samt centrale love og grundsætninger
  • Forholdet til EU-retten og international ret, herunder gennemførelse af EU-retsakter (overimplementering)
  • Hvilke forhold skal der tages højde for ved affattelse af bemyndigelsesbestemmelser?
  • Særligt om ikrafttrædelses-, ophævelses- og overgangsbestemmelser
  • Processuelle krav til lovprocessen - Hvordan skal lovgivningsarbejdet i ministerier og styrelser gribes an?
  • Arbejdet i regeringsudvalgene, herunder EU-implementeringsudvalget
  • Lær at lægge en køreplan for det enkelte lovforslag – initiativet, udarbejdelsen, fremsættelsen folketingsbehandlingen, vedtagelsen, stadfæstelsen og kundgørelsen.
  • Få indblik i lovprogramprocessen og hvordan ministrene bidrager til regeringens lovprogram


Målgruppe

Medarbejdere i departementer og styrelser, der beskæftiger sig eller forventer at beskæftige sig med lovgivningsarbejde, herunder udarbejdelse af lovforslag. Kurset er også relevant for andre, der deltager i arbejdet med lovforslag.


Materiale

Alle deltagere får udleveret en kursusmappe indeholdende relevant kursusmateriale, herunder tjeklister til brug ved arbejdet med at forberede, udarbejde og gennemføre lovforslag.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater. 

Tidligere kursusdeltagere

”Det var relevant for mit arbejde at få en større forståelse for den proces, det er at udfærdige nye love.”
– Anna-Lea Mejlvang, juridisk konsulent, ATP.
 

"Godt overblik over processer, gode svar og drøftelser om detaljer. Super fint materiale til at ta' med hjem."
– Gritt Viskinge, specialkonsulent, Arbejdstilsynet.
 

"Underviseren var fagligt stærk og god til at formidle sit stof."
– Paw Christensen, juridisk konsulent, Arbejdsmarkedets Tillægspension

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Helene Falck Villemoes
Development Specialist
Mobil: +45 28 45 99 11
Email: hfv@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.