Tinglysning og boliglandbrug (Aarhus)


– Stå stærkere i boliglandbrugshandler

 

 

Udbytte

Kursets formål er at give dig baggrund for at takle de særlige udfordringer, der er gældende for handel med mindre landbrug. Du får desuden input til håndtering af mindre landbrugshandler og indsigt i de væsentligste faldgruber, der karakteriserer sådanne overdragelse. 

 

Indhold

Boliglandbrug er karakteriseret ved at de dels er omfattet af landbrugsloven, men at den erhvervsmæssige anvendelse mindre er afgørende for køber. Imidlertid vil ejendommen være omfattet af en lang række regler, som ikke nærliggende overvejes ved køb af en traditionel boligejendom. 

Emner er bl.a.:

  • Landbrugsregler  det at være aktiv landmand, hektarstøtte mv.,

  • Vurderingsloven og ændringer af denne, så stadig større ejendomme bliver vurderet som boligejendomme og ejendomsavancebeskatning m.v.

  • Planregler, miljøbeskyttelsesregler og i det hele taget hvor findes regler, der regulere anmeldelse af ejendommen og pligter og evt. udgifter for køber/ejer

  • Servitutter og servitutoprydning, hvis det er muligt

  • Udstykning af landbrugsejendomme og dannelse af en hensigtsmæssig restejendom

  • Sælgeransvar/købers undersøgelsespligt

 

 

Målgruppe

Kurset henvender sig til advokater, advokatsekretærer, ejendomsmæglere og andre, der beskæftiger sig med handel med mindre landbrugsejendomme. 

 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale gennem JUC's online materialeportal, herunder indbyggende tjeklister og lister for informationssøgning vedr. ejendommen og opgaven.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

 

 


 

"Godt og relevant. Underviserne er lydhøre overfor spørgsmål, der løbende og straks blev besvaret."
– Palle Svendsen, Advokat og Indehaver, Advokatfirmaet Palle Svendsen
Tidligere kursusdeltager

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

OBS!

Få pladser tilbage

 

Lektioner

7

 

Dato

tirsdag d 22. marts 2022

Kl 09:30 - 16:00


Radisson Blu Scandinavia Hotel
Margrethepladsen 1
8000 Aarhus


Pris Ekskl. Moms

5.795

 

 

Course