Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Tinglysning og boliglandbrug (Aarhus)

Stå stærkere i boliglandbrugshandler

7

lektioner (point)

6795 DKK.

Udbytte

Kursets formål er at give dig baggrund for at takle de særlige udfordringer, der er gældende for handel med mindre landbrug. Du får desuden input til håndtering af mindre landbrugshandler og indsigt i de væsentligste faldgruber, der karakteriserer sådanne overdragelse.
 

Indhold

Boliglandbrug er karakteriseret ved at de dels er omfattet af landbrugsloven, men at den erhvervsmæssige anvendelse mindre er afgørende for køber. Imidlertid vil ejendommen være omfattet af en lang række regler, som ikke nærliggende overvejes ved køb af en traditionel boligejendom.
 
Emner er bl.a.:
  • Landbrugsregler – det at være aktiv landmand, hektarstøtte mv.,
  • Vurderingsloven og ændringer af denne, så stadig større ejendomme bliver vurderet som boligejendomme og ejendomsavancebeskatning m.v.                 
  • Planregler, miljøbeskyttelsesregler og i det hele taget hvor findes regler, der regulere anmeldelse af ejendommen og pligter og evt. udgifter for køber/ejer                  
  • Servitutter og servitutoprydning, hvis det er mulig
  • Udstykning af landbrugsejendomme og dannelse af en hensigtsmæssig restejendom                
  • Sælgeransvar/købers undersøgelsespligt

Målgruppe
Kurset henvender sig til advokater, advokatsekretærer, ejendomsmæglere og andre, der beskæftiger sig med handel med mindre landbrugsejendomme. 


Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på JUC's online materialeportal - herunder tjeklister til brug ved arbejdet med administrative forskrifter.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater. 


Dette siger vores deltagere:


"Godt og relevant. Underviserne er lydhøre overfor spørgsmål, der løbende og straks blev besvaret."

- Palle Svendsen, advokat og indehaver, Advokatfirmaet Palle Svendsen

Tidligere kursusdeltager

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Helene Falck Villemoes
Development Specialist
Mobil: +45 28 45 99 11
Email: hfv@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.