Kursus

Warranty & Indemnity forsikringer

Et solidt værktøj

6

lektioner

6795 DKK.

Udbytte

På kurset gennemgår vi W&I forsikringers karakteristika og den proces, der finder sted i forbindelse med, at forsikringen som led i en virksomhedsoverdragelse tegnes. Vi sætter også spot på forsikringens dækningsområde, fortolkningsspørgsmål og processen, når der rejses krav under forsikringen.

 

Du får bl.a.:

 • Forståelse for W&I forsikringer, både fra et juridisk og fra et praktisk perspektiv
 • Indblik i samspillet mellem overdragelsesaftalen og forsikringen
 • Indsigt i praktikken omkring tegning af forsikringen i forbindelse med transaktionsprocessen
 • Værktøjer til at håndtere skadesager
 • Dybere indsigt i tilrettelæggelsen af et krav under en W&I forsikring
 • En forståelse for de ofte komplekse opgørelser omkring tab

 

Indhold

Warranty & Indemnity forsikringer (W&I) har vundet hastig udbredelse de senere år og anvendes i dag ofte i forbindelse med virksomhedsoverdragelser. Der er tale om en relativt ny forsikringsform på det danske marked, og produktet udvikles løbende i lyset af de gjorte erfaringer, blandt andet på baggrund af de større skadessager, der har været. 

 

Vi giver svar på en række spørgsmål, blandt andet følgende:

 • Indføring i forsikringsproduktet, herunder samspillet mellem overdragelsesaftalen og forsikringen
 • Trinvis gennemgang af indtegningsprocessen
 • Gennemgang af forsikringsdækning og overvejelser i forbindelse med dækningsområdet
 • Hvordan håndteres en skadessag i praksis, herunder fokus på krav til dokumentation under forsikringen, overvejelser i forbindelse med måden krav fremsættes på, samspillet mellem garantier samt fokus på udvalgte områder til belysning af opgørelsen af tabet samt hvordan man håndterer tabsopgørelse i forbindelse med et krav under forsikringen
 • Hvem kan risikere at blive mødt med regreskrav?

 

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle, der kommer i berøring med W&I forsikringer som led i en virksomhedsoverdragelser eller i forbindelse med skadessager, herunder brugere af produktet (køber eller sælger), advokater, virksomhedsjurister, underwritere, jurister og skadebehandlere i forsikringsselskaber, forsikringsmæglere og risk managers.

 

Materiale

Du får adgang til en mappe med kursuspræsentationen, eksempler på forsikringsbetingelser, m.v. på JUC's online materialeportal.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

 

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Caroline Tidmand
Kursus- og kommunikationskoordinator
Mobil: +45 28 34 07 86
Email: cat@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.