Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Warranty & Indemnity forsikringer

Et solidt værktøj

6

lektioner (point)

6795 DKK.

Indhold


Warranty & Indemnity forsikringer (W&I) har vundet hastig udbredelse de senere år og anvendes i dag ofte i forbindelse med virksomhedsoverdragelser. Der er tale om en relativt ny forsikringsform på det danske marked, og produktet udvikles løbende i lyset af de gjorte erfaringer, blandt andet på baggrund af de større skadessager, der har været.
 

Vi giver svar på en række spørgsmål, blandt andet følgende:

 

 • Indføring i forsikringsproduktet, herunder samspillet mellem overdragelsesaftalen og forsikringen
 • Trinvis gennemgang af indtegningsprocessen
 • Gennemgang af forsikringsdækning og overvejelser i forbindelse med dækningsområdet
 • Hvordan håndteres en skadessag i praksis, herunder fokus på krav til dokumentation under forsikringen, overvejelser i forbindelse med måden krav fremsættes på, samspillet mellem garantier samt fokus på udvalgte områder til belysning af opgørelsen af tabet samt hvordan man håndterer tabsopgørelse i forbindelse med et krav under forsikringen
 • Hvem kan risikere at blive mødt med regreskrav?

Udbytte


På kurset gennemgår vi W&I forsikringers karakteristika og den proces, der finder sted i forbindelse med, at forsikringen som led i en virksomhedsoverdragelse tegnes. Vi sætter også spot på forsikringens dækningsområde, fortolkningsspørgsmål og processen, når der rejses krav under forsikringen.
 
Du får bl.a.:
 • Forståelse for W&I forsikringer, både fra et juridisk og fra et praktisk perspektiv
 • Indblik i samspillet mellem overdragelsesaftalen og forsikringen
 • Indsigt i praktikken omkring tegning af forsikringen i forbindelse med transaktionsprocessen
 • Værktøjer til at håndtere skadesager
 • Dybere indsigt i tilrettelæggelsen af et krav under en W&I forsikring
 • En forståelse for de ofte komplekse opgørelser omkring tab

 

Målgruppe


Kurset henvender sig til alle, der kommer i berøring med W&I forsikringer som led i en virksomhedsoverdragelser eller i forbindelse med skadessager, herunder brugere af produktet (køber eller sælger), advokater, virksomhedsjurister, underwritere, jurister og skadebehandlere i forsikringsselskaber, forsikringsmæglere og risk managers.
 

Materiale


Du får adgang til en mappe med kursuspræsentationen, eksempler på forsikringsbetingelser, m.v. på JUC's online materialeportal.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.Dette siger vores deltagere:


"Spændende at høre om et "nyt" forretningsområde / koncept. Inspirerende undervisere, der havde viden og erfaring.”
– Klaus T. W. Lund, advokat, Artha Kapitalforvaltning Fondsmæglerselskab A/S
Tidligere kursusdeltager


"Superrelevant og inkluderende.”
– Thomas Weincke, advokat og partner, Accura Advokatpartnerselskab.
Tidligere kursusdeltager


"Det fungerede fint som virtuel deltagelse, og materialet var rigtig godt og gennemarbejdet.”
– Signe Bang Mau, advokat, Sirius Advokater
Tidligere kursusdeltager

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Helene Falck Villemoes
Senior Development Coordinator
Mobil: +45 28 45 99 11
Email: hfv@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.