Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

De nye regler om tidsregistrering

En detaljeret gennemgang af de centrale aspekter af loven

4

lektioner (point)

4495 DKK.

Indhold og udbytte

Tidsregistrering bliver et vilkår på danske arbejdspladser til sommer og kommer til at stille nye og strengere krav til dokumentation og kontrol. Kravene om registrering af arbejdstid kan virke systemfremmed på mange arbejdspladser, og kan også vise sig at ændre grundlæggende på den fleksibilitet i arbejdsdagen, som mange medarbejdere har vænnet sig til.

Dette kursus giver dig en dybdegående forståelse af de nye lovkrav om registrering af arbejdstid og viden om, hvordan det påvirker forskellige medarbejdergrupper, undtagelsesmuligheder og hviletidsregler samt indsigt i, hvordan reglerne kan implementeres og overholdes, herunder forslag til tidsregistreringspolitik.

Som deltager på kurset får du bl.a.:

  • En grundig gennemgang af lovens enkelte bestemmelser, herunder hvilke medarbejdergrupper reglerne gælder for, herunder særligt vedrørende selvtilrettelæggere
  • Hvilke krav, der kan stilles til tidsregistreringssystemet, for at det er ”objektivt, pålideligt og tilgængeligt”
  • Forslag til ændring af ansættelsesbeviser
  • En detaljeret forklaring af hviletidsbestemmelser, herunder 11-timers reglen, 48-timers reglen og reglen om ugentligt fridøgn
  • Definition af arbejdstid og hviletid med særligt fokus på rådighedsvagter, arbejdstelefoner og transporttid, herunder om retten til at ”slukke telefonen” – ”The right to disconnect”
  • Indblik i relevant EU-retlig praksis
  • Sanktioner
      

Målgruppe

Kurset er rettet mod advokater, jurister og andre fagfolk inden for det personalejuridiske område, der ønsker en dybdegående forståelse af de nye regler om arbejdstidsregistrering og deres implementering i praksis.
 

Materiale

Du får adgang til kursuspræsentationen og andet relevant materiale gennem JUC’s online materialeportal.
 
Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Yolanda Lange
Kursuschef
Mobil: +45 26 11 72 67
Email: yl@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.