Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

EU-rettens betydning og anvendelse i dansk ret

 EU-Domstolens seneste retspraksis

7

lektioner (point)

7995 DKK.

Udbytte

På dette kursus får du et indblik i EU-rettens betydning i danske sager, herunder navnlig i sammenhæng med den præjudicielle procedure, og et overblik over en række vigtige domme afsagt af EU-Domstolen i de senere år, der er af særlig interesse for danske jurister.

Du bliver undervist af partner i Gorrissen Federspiel, Henrik Saugmandsgaard Øe, der er tidligere generaladvokat ved EU-Domstolen.

Du får bla.:
 
  • Viden om, hvordan EU-retten påvirker dansk ret
  • Hjælp til at komme igennem med det EU-retlige budskab i forbindelse med den præjudicielle procedure
  • En dybere indsigt i Domstolens retspraksis, arbejde og særlige fortolkningsstil
  • Viden til at afkode og forstå Domstolens praksis


Indhold

Kursets emner opdaterer dig på EU-Domstolens seneste retspraksis i en række vigtige sager af særlig interesse for danske jurister.
 
Med udgangspunkt i nyere praksis ved EU-Domstolen behandles bl.a. følgende spørgsmål og problemstillinger:

  • Hvornår er direktivbestemmelser direkte anvendelige (i sager mellem private parter eller i sager mod det offentlige)
  • Hvad indebærer pligten til direktivkonform fortolkning, herunder Domstolens fortolkningsmetode
  • Hvilken betydning har EU-chartret om grundlæggende rettigheder
  • Hvad er danske domstoles rolle og ansvar for at sikre rettigheder efter EU-retten, samt hvornår ifalder staten erstatningsansvar ved fejlagtig anvendelse af EU-retten 
 

Målgruppe

Kurset i EU-rettens betydning i danske sager henvender sig til alle advokater og jurister, der arbejder med EU-retlige problemstillinger i det daglige. Kurset berører mange forskellige retsområder og forudsætter et grundlæggende kendskab til EU-ret.
 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal.
 
Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Helene Falck Villemoes
Development Specialist
Mobil: +45 28 45 99 11
Email: hfv@juc.dk