Kursus

EU-rettens betydning og anvendelse I dansk ret

EU-Domstolens seneste retspraksis

7

lektioner

7595 DKK.

Share

in
t
f

Relaterede produkter

Kursus

Nyt fra EU-Domstolen

Kursus

Internationale voldgiftssager

Udbytte

På dette kursus får du et indblik i EU-rettens betydning i danske sager, herunder navnlig i sammenhæng med den præjudicielle procedure, og et overblik over en række vigtige domme afsagt af EU-Domstolen i de senere år, der er af særlig interesse for danske jurister.

Du bliver undervist af partner i Gorrissen Federspiel, Henrik Saugmandsgaard Øe, der er tidligere generaladvokat ved EU-Domstolen.

Du får bla.: 

  • Viden om, hvordan EU-retten påvirker dansk ret
  • Hjælp til at komme igennem med det EU-retlige budskab i forbindelse med den præjudicielle procedure
  • En dybere indsigt i Domstolens retspraksis, arbejde og særlige fortolkningsstil
  • Viden til at afkode og forstå Domstolens praksis


Indhold

Kursets emner opdaterer dig på EU-Domstolens seneste retspraksis i en række vigtige sager af særlig interesse for danske jurister.

 

Med udgangspunkt i nyere praksis ved EU-Domstolen behandles bl.a. følgende spørgsmål og problemstillinger:

  • Hvornår er direktivbestemmelser direkte anvendelige (i sager mellem private parter eller i sager mod det offentlige)
  • Hvad indebærer pligten til direktivkonform fortolkning, herunder Domstolens fortolkningsmetode
  • Hvilken betydning har EU-chartret om grundlæggende rettigheder
  • Hvad er danske domstoles rolle og ansvar for at sikre rettigheder efter EU-retten, samt hvornår ifalder staten erstatningsansvar ved fejlagtig anvendelse af EU-retten 

 

Målgruppe

Kurset i EU-rettens betydning i danske sager henvender sig til alle advokater og jurister, der arbejder med EU-retlige problemstillinger i det daglige. Kurset berører mange forskellige retsområder og forudsætter et grundlæggende kendskab til EU-ret.

 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal. 

Share

in
t
f

Relaterede produkter

Kursus

Nyt fra EU-Domstolen

Kursus

Internationale voldgiftssager