Netværk i Almene boliger


Netværksledere

 • Birthe Houlind, Advokat og Centerchef for Jura og Udlejning hos KAB
 • Bo Schmidt Pedersen, Advokat og partner hos Poul Schmith/Kammeradvokaten
 • Janne Vejlesby, Partner og advokat hos BJØRNSHOLM Advokater ApS
 • Henrik Meden, Advokat hos Poul Schmith/Kammeradvokaten


​Indhold

Den almene boligmasse udgør næsten 600.000 boliger fordelt i hele Danmark. Der er et hav af forskellige aktører, som er involveret i forvaltningen, vedligeholdelsen og udviklingen af den almene boligsektor. Alle disse aktører skal arbejde sammen for at tilsikre sammenhæng mellem midler og målet, så der skabes et godt miljø for beboerne i de respektive boligorganisationer.

Den almene boligorganisation er en privat virksomhed med kommunalt tilsyn og offentlig støtte. Derfor befinder boligorganisationen sig i et spændingsfelt mellem at være en privat og offentlig virksomhed. Tilmed findes der flere aktører som beboerdemokratier, eksterne entreprenører og rådgivere, som ligeledes skal tages med i boligorganisationernes overvejelser, når drift, renoverings- og anlægsopgaver skal planlægges.

Derfor er der mange spørgsmål, som melder sig, når man til daglig arbejder i eller med den almene boligsektor, såsom:

 • Hvad er den nyeste lovgivning og retspraksis vedrørende almene boliger, og hvad betyder det for en boligorganisation?
 • Hvad må en almen boligorganisation beskæftige sig med – sideaktiviteter?
 • Hvad med socialøkonomiske virksomheder, frivilligt arbejde, sociale klausuler?
 • Hvad vil politikerne og samfundet med almene boliger?
 • Almene boligorganisationers betydning i forbindelse med udvikling af boligområder, udsatte boligområder, salg og nedrivning af almene boliger
 • Salg til beboere og salg til andre?
 • Hvilken betydning har Almene boligers betydning på boligmarkedet?

 

Indhold og tema bestemmes i samråd med medlemmerne fra møde til møde.

 

 

Emneliste til kommende sæson

 

 • Erhverv i almene boligafdelinger – regelsættet og strategisk tilgang til udlejning
 • Etablering & drift af EL-ladestandere (sideaktiviteter)
 • Erfaringer med Effektiviseringsaftalen 2.0
 • Forsikringer i almene sektor
 • Bedre byggeprocesser (konflikthåndtering)
 • God Almennyttig ledelse (Compliance)
 • Nyeste afgørelser på byggeri og forvaltning
 • Servicearealer i almene byggeri – samarbejde med kommunen
 • AB 18 erfaringer og regulativ
 • Andre boligformer
 • Samarbejdsformer (den delegerede bygherremodel)
 • Frasalg af boliger og ejendomme

 

Formål

Netværkets formål er at skabe et forum, som på et relativt højt teoretisk og praktisk niveau kan drøfte aktuelle temaer, problemstillinger og lignende indenfor den almene boligsektor, herunder sikre erfaringsudveksling, udvikling af ny viden og generelt skabe kontakt blandt personer som arbejder indgående med alment byggeri.

Der afholdes fire effektive og målrettede netværksmøder per sæson á 4,5 times varighed. Hvert netværksmøde giver 5 lektioner, resulterende i 20 lektioner for hele sæsonen. Hvis du er advokat, betyder dette, at du samtidig indfrier Advokatsamfundets krav om 18 lektioners årlig, obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i netværket.


Målgruppe

Netværkets målgruppe vil hovedsageligt være personer, der arbejder med den almene boligsektor, herunder rådgivere, jurister, konsulenter og medarbejdere i den offentlige sektor, herunder kommunale forvaltninger, myndigheder, interesseorganisationer og andre som ønsker at være opdaterede inden for den almene boligsektor i et bredt funderet netværk. Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af netværket eller i løbet af sæsonen.


Materiale

Alle medlemmer vil på netværket få udleveret relevant materiale.

 

Hvad får du ud af at være en del af JUCs netværk?

 

 

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

20

 

Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V


1. møde

mandag d 23. maj 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


2. møde

tirsdag d 30. august 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


3. møde

mandag d 31. oktober 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


4. møde

onsdag d 1. februar 2023

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


Pris Ekskl. Moms

20.950

 

 

Network