Netværk i Almene boliger


Netværksledere
 

 • Bo Schmidt Pedersen, Advokat og partner hos Poul Schmith/Kammeradvokaten
 • Birthe Houlind, Advokat og Centerchef for Jura og Udlejning hos KAB
 • Janne Vejlesby, Partner og advokat hos BJØRNSHOLM Advokater ApS
 • Henrik Meden, Advokat hos Poul Schmith/Kammeradvokaten


​Indhold

Den almene boligmasse udgør næsten 600.000 boliger fordelt i hele Danmark. Der er et hav af forskellige aktører, som er involveret i forvaltningen, vedligeholdelsen og udviklingen af den almene boligsektor. Alle disse aktører skal arbejde sammen for at tilsikre sammenhæng mellem midler og målet, så der skabes et godt miljø for beboerne i de respektive boligorganisationer.

Den almene boligorganisation er en privat virksomhed med kommunalt tilsyn og offentlig støtte. Derfor befinder boligorganisationen sig i et spændingsfelt mellem at være en privat og offentlig virksomhed. Tilmed findes der flere aktører som beboerdemokratier, eksterne entreprenører og rådgivere, som ligeledes skal tages med i boligorganisationernes overvejelser, når drift, renoverings- og anlægsopgaver skal planlægges.

Derfor er der mange spørgsmål, som melder sig, når man til daglig arbejder i eller med den almene boligsektor, såsom:

 • Hvad er den nyeste lovgivning og retspraksis vedrørende almene boliger, og hvad betyder det for en boligorganisation?
 • Hvad må en almen boligorganisation beskæftige sig med – sideaktiviteter?
 • Hvad med socialøkonomiske virksomheder, frivilligt arbejde, sociale klausuler?
 • Hvad vil politikerne og samfundet med almene boliger?
 • Almene boligorganisationers betydning i forbindelse med udvikling af boligområder, udsatte boligområder, salg og nedrivning af almene boliger
 • Salg til beboere og salg til andre?
 • Hvilken betydning har Almene boligers betydning på boligmarkedet?

 

 

Emneliste til kommende sæson:

 • Servicearealer i almene byggeri – samarbejde med kommunen
 • Egen kontrol
 • Granskning
 • AB 18 erfaringer og regulativ
 • Nyeste afgørelser på byggeri
 • Helhedsplaner
 • Erfaringer med bæredygtighed i byggeri og drift
 • Vedligeholdelse og udgifter
 • Blandede ejerforhold i en boligorganisation
 • Erhverv i almene boligafdelinger – regelsættet og strategisk tilgang til udlejning
 • Effektiviseringsaftalen
 • Frasalg af boliger og ejendomme
 • Parallelsamfundspakken (Finansiering, Nudging, Renovering, Genhusning)

 

Formål

Netværkets formål er at skabe et forum, som på et relativt højt teoretisk og praktisk niveau kan drøfte aktuelle temaer, problemstillinger og lignende indenfor den almene boligsektor, herunder sikre erfaringsudveksling, udvikling af ny viden og generelt skabe kontakt blandt personer som arbejder indgående med alment byggeri.

Der afholdes fire effektive og målrettede netværksmøder af 4,5 times varighed pr. sæson. Hvis du er advokat, betyder dette, at du samtidig indfrier kravet om 18 lektioners årlig, obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i netværket.


Målgruppe

Netværkets målgruppe vil hovedsageligt være personer, der arbejder med den almene boligsektor, herunder rådgivere, jurister, konsulenter og medarbejdere i den offentlige sektor, herunder kommunale forvaltninger, myndigheder, interesseorganisationer og andre som ønsker at være opdaterede inden for den almene boligsektor i et bredt funderet netværk. Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af netværket eller i løbet af sæsonen.


Materiale

Alle deltagere på netværket vil få udleveret relevant materiale.

 

Hvad får du ud af at være en del af JUCs netværk?

 

 

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

20

 

Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V


1. møde

torsdag d 2. september 2021

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


2. møde

tirsdag d 2. november 2021

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


3. møde

onsdag d 26. januar 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


4. møde

tirsdag d 29. marts 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


Pris Ekskl. Moms

20.950

 

 

Network