Almene boligselskaber - administration af ejendomsret og pantsætning


Baggrund

Den almene boligsektor er i forhold til ejerskab af ejendomme og pantsætning af disse reguleret med ejerskab ved afdelingerne hos boligforeningen, men tegnes af foreningerne.

Afdelingerne er på den ene side ejere af faste ejendomme, men de er dog ikke traditionelle juridiske enheder med tegningsret og virksomhedsnummer. Dette giver administrativt og i forhold til tingbogen særlige udfordringer ved ændring af ejerskab og ved pantsætning. 

 

Udbytte

På kurset får du bla.: 

 • Viden om den almene boligsektors opbygning
 • Overblik over lovgivning og aktuelle forhold vedr. boligforeninger
 • Viden til juridisk at tackle de udfordringer boligforeningen møder som ejer af fast ejendom og som ikke juridisk enhed
 • Værktøjer til at håndtere tinglysningsdokumenter vedr. boligforeningsejendomme


Indhold

På kurset vil du blive præsenteret for de særlige forhold, som den almene boligsektors organisering giver anledning til sammen med baggrunden for disse forhold og løsningsforslag.
 

Emner er bla.:

 • Hvad er en almen boligorganisation, formål, juridisk struktur og selskabstype?
 • Hvem bestemmer i en almen boligorganisation
  • Beboerdemokrati og tegningsregler?
  • Boligorganinsationens hhv. afdelingernes status og kompetence
 • Hvordan udlejes almene boliger
  • ventelistesystem,
  • kommunal anvisning m.m.?
  • Særlige ordninger, herunder udlejning i udsatte boligområder
 • Kommunens rolle
 • Etablering af almene boliger - boligafdeling
  • Køb af grund og opførelse af bygning
  • køb af nøglefærdigt byggeri, herunder delegeret bygherre-model
  • køb af eksisterende byggeri
 • Sideaktiviteter og ejendomme, der ikke er en boligafdeling
  • Overblik
  • Nye sideaktiviteter (ladestandere, arealudviklingsselskaber)
 • Finansiering og skematik
  • Belåning og pantsætning af ejendommen
  • Konvertering af allerede tinglyste pant
  • Landsbyggefonden støtte, herunder renoveringer efter boligaftalen 2020
 • Ændring af afdelinger – sammenlægning, opdeling eller nedlæggelse
  • Navneændringer
  • Sammenlægning af afdelinger/boligafdelinger
  • Opdeling af afdeling/boligafdeling
  • Nedlæggelse af afdeling/boligafdeling
 • Nedring og salg af fast ejendom tilhørende en boligorganisation
  • Procedure
  • Genhusning og opsigelse
 • Matrikulær / ejerlejlighedsændring af ejendom
 • Ændring af foreningen
  • Sammenlægning med anden forening
  • Nedlæggelse af foreningen/opløsning
  • Spaltning af foreningen
 • Tinglysning af servitutter, vedtægter osv.
 • Nyeste retspraksis

 

Målgruppe

Advokater/advokatsekretærer, rådgivere og beslutningstager i boligforeninger samt långivere og sagsbehandlere i banker og realkreditinstitutter.

 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal.


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

 

 

"De tre undervisere gav et godt flow og en god variation i de faglige områder."
– Caroline Simone Evers, Juridisk Konsulent, Boligselskabernes Landsforening

Tidligere kursusdeltager.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

7

 

 

tirsdag d 22. februar 2022

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. morgenmad og frokostAxelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V

Pris Ekskl. Moms

6.995

 

 

Course