Netværk i Gravearbejder- og Ledningsskader


Netværksledere
 

 • John Thorn, Senior Konsulent, EVIDA

 • Carina Saxtorph, LER, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

 • Christian Werenberg, Advokat (H) og partner, WSCO Advokater

 • Simon Heising, Advokat og partner, NEXUS Advokater


Indhold

Gravearbejde er et fagområde, der bliver stadig mere aktuel, efterhånden som flere og flere ledninger og rør lægges i jorden. Med letbaner, vejomlægninger og andre større anlægsarbejder, er der allerede udtalte behov for bedre og mere effektive procedure samt kommunikation mellem forskellige aktører, i høj grad manifesterer sig yderligere.

Det store antal gravearbejder, samt de mulige følgeskader på ledninger og rør, medfører ofte alvorlige følger og store regninger til samfundet og de involverede aktører. I langt de fleste tilfælde kan skaderne dog undgås såfremt at man har et kendskab til faldgruber i proceduren samt viden om informationsindhentning – og hvis det alligevel går galt, kan man foregribe alt det juridiske forståelseskløfter med ordentligt kontraktarbejde.

I netværket møder du landets dygtigste og mest erfarne aktører, som behandler aktuelle temaer og problemstillinger på et højt fagligt niveau. Du bliver en del af et forum, hvor du opdateres på en praktisk anvendelig måde og samtidig får fuldt opdateret viden bl.a. fra LER. Du får f.eks. indsigt i, hvordan du håndterer forløbet omkring skader som følge af gravearbejde – eller minimerer risikoen for, at disse opstår, samt hvilke regler du skal tage hensyn til, når du anbringer eller flytter ledninger, bland andet ved anvendelsen af gæsteprincippet m.v.

 

Emner til sæson 2022

Temaerne på møderne bestemmes af medlemmer og Netværkslederne fra møde til møde.

Emneliste til kommende sæson. 

 • Aktuelle domme og afgørelser omkring gæsteprincippet
 • Ekspropriation på ikke gæstevilkår for ledninger
 • Sammenblanding af vandlov og vejlov
 • LER 2.0 datamængder (2. årgang overblik)
 • Kommunernes begrænsninger af gravetilladelser
 • Ansvar for graveskader
 • Ny retspraksis og afgørelser
 • LER erfaringer
 • Detaljeringsgrad for eksisterende ledningsdata
 • Forældelsesfrist på graveskader

 

Formål

Netværkets formål er at skabe et forum, som på et relativt højt teoretisk og praktisk niveau kan drøfte aktuelle temaer, problemstillinger og lignende indenfor graveskader og ledningsret, udveksle erfaringer, udvikle ny viden og generelt skabe kontakt blandt personer som arbejder indgående med området. På netværket får du mulighed for at skabe relationer til erfarne folk, der arbejder med samme problemstillinger som dig selv og med hvem du har mulighed for at sparre, erfaringsudveksle og vokse fagligt.

Hver sæson afholdes der fire årlige effektive og målrettede netværksmøder á 4,5 times varighed.


Målgruppe

Netværket optager hovedsageligt personer, som i det daglige beskæftiger sig med graveskader og ledningsret og som ønsker praktisk anvendelig og fuldt opdateret viden om, hvordan man håndterer forløbet omkring graveskader eller minimerer risikoen for, at de opstår, samt hvilke regler man skal tage hensyn til, når du anbringer og flytter ledninger.

 

Materiale

På netværket vil medlemmerne få udleveret relevant materiale

 

Hvad får du ud af at være en del af JUCs netværk?

 

 

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Udsolgt

Aktiviteten er udsolgt. Skriv dig hurtigt og nemt på ventelisten og kom foran, hvis der bliver en plads ledig.

 

Tilmeld venteliste

Lektioner

20

 

Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V


1. møde

onsdag d 8. juni 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


2. møde

tirsdag d 6. september 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


3. møde

onsdag d 2. november 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


4. møde

tirsdag d 7. februar 2023

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


Pris Ekskl. Moms

20.950

 

 

Network