Netværk

Netværk i Gravearbejder- og ledningsskader

20

lektioner

23950 DKK.

Del på sociale medier

in
t
f

Indhold

Gravearbejde er et fagområde, der bliver stadig mere aktuelt, efterhånden som flere og flere ledninger og rør lægges i jorden. Med letbaner, vejomlægninger og andre større anlægsarbejder, er der allerede udtalte behov for bedre og mere effektive procedure samt kommunikation mellem forskellige aktører, i høj grad manifesterer sig yderligere.

Det store antal gravearbejder, samt de mulige følgeskader på ledninger og rør, medfører ofte alvorlige følger og store regninger til samfundet og de involverede aktører. I langt de fleste tilfælde kan skaderne dog undgås såfremt at man har et kendskab til faldgruber i proceduren samt viden om informationsindhentning – og hvis det alligevel går galt, kan man foregribe alt det juridiske forståelseskløfter med ordentligt kontraktarbejde.

I netværket møder du landets dygtigste og mest erfarne aktører, som behandler aktuelle temaer og problemstillinger på et højt fagligt niveau. Du bliver en del af et forum, hvor du opdateres på en praktisk anvendelig måde og samtidig får fuldt opdateret viden bl.a. fra LER. Du får f.eks. indsigt i, hvordan du håndterer forløbet omkring skader som følge af gravearbejde – eller minimerer risikoen for, at disse opstår, samt hvilke regler du skal tage hensyn til, når du anbringer eller flytter ledninger, bland andet ved anvendelsen af gæsteprincippet m.v.

 

Emner til sæson 2023

Temaerne på møderne bestemmes af medlemmer og Netværkslederne fra møde til møde.


Emneliste til kommende sæson kan vælges fra 

 • Borerapporter (fejlfinding og kontrolordning)
 • LER erfaringer (Case praksis ved søgning og gennemgang via LER-system)
 • Spildevand skaber pres på andre anlægsprojekter
 • Vejmyndigheds tvister
 • Sammenblanding af vandlov og vejlov
 • LER 2.0 graveskade data (nationalt overblik)
 • Kommunernes begrænsninger af gravetilladelser
 • Ekspropriation på ikke gæstevilkår for ledninger
 • Ny retspraksis og afgørelser
 • Detaljeringsgrad for eksisterende ledningsdata
 • Forældelsesfrist på graveskader 


Formål

Netværkets formål er at skabe et forum, som på et relativt højt teoretisk og praktisk niveau kan drøfte aktuelle temaer, problemstillinger og lignende indenfor graveskader og ledningsret, udveksle erfaringer, udvikle ny viden og generelt skabe kontakt blandt personer som arbejder indgående med området. På netværket får du mulighed for at skabe relationer til erfarne folk, der arbejder med samme problemstillinger som dig selv og med hvem du har mulighed for at sparre, erfaringsudveksle og vokse fagligt.

Hver sæson afholdes der fire effektive og målrettede netværksmøder á 4,5 times varighed.


Målgruppe

Netværket optager hovedsageligt personer, som i det daglige beskæftiger sig med graveskader og ledningsret, og  de ønsker praktisk anvendelig og fuldt opdateret viden om, hvordan man håndterer forløbet omkring graveskader eller minimerer risikoen for, at de opstår, samt hvilke regler man skal tage hensyn til, når du anbringer og flytter ledninger.

 

Materiale

Du får adgang til relevant netværksmateriale på JUC’s online portal.

 


Vil du vide mere?

Som chef for konsulentafdelingen har Emil gennem de sidste 4 år arbejdet indgående med at sammensætte vores professionelle netværksgrupper. Han har et indgående kendskab til det faglige indhold i alle vores grupper, samt dynamikken blandt deltagerne. Emil kan guide dig i forhold til, hvilket netværk, der er det rette for dig og sikre, at der er det rette match for dig og resten af deltagerne.

Emil Olander Falke Jensen
Netværksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Del på sociale medier

in
t
f