Kursus

Ansættelsesrettens 10 mest aktuelle emner

Opdatering inden for ansættelsesretten

7

lektioner

5995 DKK.

Udbytte

På dette kursus i ansættelsesret får du en opdatering inden for en række udvalgte områder af ansættelsesretten – områder, hvor der er sket en udvikling i retstilstanden inden for de seneste år, og hvor der er risiko for fejl i forbindelse med rådgivningen, hvad enten denne retter sig mod eksterne kunder/klienter eller internt i arbejdsgivers HR-funktion.


På kurset får du bl.a.:

 • Opdateret viden til juridisk at tackle de særligt aktuelle udfordringer, som man som rådgiver/praktiker møder i dagligdagen på det ansættelsesretlige område
 • Indsigt i de væsentligste risici og faldgruber på de områder, der gennemgås
 • Netværk og erfaringsudveksling med andre, der beskæftiger sig med de samme problemstillinger


Indhold

Den ansættelsesretlige lovgivning og retspraksis er i konstant udvikling, og det er derfor væsentligt at sikre sig, at man hele tiden er opdateret, hvis man skal undgå at begå fejl i forbindelse med sit arbejde på dette område.

 

De endelige temaer for dagen vil blive fastlagt 2 måneder før kurset afholdes med henblik på at sikre, at emnerne er så aktuelle som muligt.   

 

På kurset i marts 2022 skete der gennemgang af følgende 10 problemstillinger:

 • Status i forhold til den nye ferielov – hvor oplever vi, at der fortsat er usikkerhed om retstilstanden, og på hvilke punkter er der sket afklaring af retstilstanden?
 • Status på den nyeste retspraksis om, hvordan man tæller til 120 sygedage ved opsigelse af medarbejdere i henhold til funktionærlovens § 5, stk. 2
 • De ændrede regler i arbejdsmiljøloven om udvidelse af afskedigelsesbeskyttelsen af arbejdsmiljørepræsentanter – loven forventes at være gennemført på tidspunktet for gennemførelsen af kurset
 • De ændrede regler om øremærket barsel og omsorgsorlov – der forventes at være fremsat lovforslag på tidspunktet for gennemførelsen af kurset
 • Konsekvenserne af den forestående implementering af det nye EU-direktiv om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår for medarbejdere – der forventes at være fremsat lovforslag på tidspunktet for gennemførelsen af kurset
 • Afgrænsningen af handicapbegrebet – vi gør status på baggrund af den nyeste retspraksis
 • Religiøse skikke på arbejdspladsen – med særlig fokus på to nyere afgørelser fra EU-Domstolen om religiøs hovedbeklædning og en afgørelse fra Vestre Landsret om en medarbejders ønske om at holde fri på bestemte dage som følge medarbejderens religiøse overbevisning
 • Arbejdstilsynets øgede fokus på krænkende handlinger på arbejdspladsen – hvilke forpligtelser har arbejdsgiver i forhold til forebyggelse og håndtering – og hvad er den juridiske konsekvens, hvis arbejdsgiver ikke lever op til disse forpligtelser
 • Seneste nyt fra Datatilsynet
 • Whistleblowerloven – de første erfaringer

 

Målgruppe

Kurset i ansættelsesret henvender sig til advokater, jurister og andre praktikere, herunder HR-professionals, der dagligt eller jævnligt beskæftiger sig med det ansættelsesretlige område.

 

Materiale

Du får udleveret en mappe med kursuspræsentationen. Derudover får du adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal.


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.