Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Ansættelsesrettens 10 mest aktuelle emner

Opdatering inden for ansættelsesretten

7

lektioner (point)

7995 DKK.

Udbytte

På dette kursus i ansættelsesret får du en opdatering inden for en række udvalgte områder af ansættelsesretten – områder, hvor der er sket en udvikling i retstilstanden inden for de seneste år, og hvor der er risiko for fejl i forbindelse med rådgivningen, hvad enten denne retter sig mod eksterne kunder/klienter eller internt i arbejdsgivers HR-funktion.


På kurset får du bl.a.:

 • Opdateret viden til juridisk at tackle de særligt aktuelle udfordringer, som man som rådgiver/praktiker møder i dagligdagen på det ansættelsesretlige område
 • Indsigt i de væsentligste risici og faldgruber på de områder, der gennemgås
 • Netværk og erfaringsudveksling med andre, der beskæftiger sig med de samme problemstillinger


Indhold

Den ansættelsesretlige lovgivning og retspraksis er i konstant udvikling, og det er derfor væsentligt at sikre sig, at man hele tiden er opdateret, hvis man skal undgå at begå fejl i forbindelse med sit arbejde på dette område.

 

De endelige temaer for dagen vil blive fastlagt 2 måneder før kurset afholdes med henblik på at sikre, at emnerne er så aktuelle som muligt.   

 

Emner på kurset i 2023 er bl.a.:

 • De igangværende overenskomstforhandlinger på det private arbejdsmarked – hvad er status, på hvilke områder forventes der ændringer, og hvor er de mulige udfordringer?
 • Regeringen har fremsat lovforslag om afskaffelse af Store Bededag som helligdag med den konsekvens – hvis lovforslaget vedtages i den form det foreligger ved fremsættelsen – at Store Bededag vil være en almindelig arbejdsdag fra 2024. Men hvilke praktiske konsekvenser vil lovændringen herudover få for medarbejdere og arbejdsgivere på arbejdsmarkedet?
 • Konsekvenserne af den forestående implementering af det nye EU-direktiv om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår for medarbejdere, der vil medføre et behov for ændring af ansættelsesbevisloven.
 • Status på den nyeste retspraksis om, hvordan man tæller til 120 sygedage ved opsigelse af medarbejdere i henhold til funktionærlovens § 5, stk. 2.
 • De i sommeren 2022 ændrede regler om øremærket barsel og omsorgsorlov har medført et behov for ændring af barselspolitikkerne på arbejdspladsen – men hvordan skal ændringerne implementeres, og hvordan håndterer arbejdsgiverne det i praksis?
 • Forbuddet mod forskelsbehandling på grund af handicap – status på den seneste retspraksis både i forhold til afgrænsningen af handicapbegrebet, forpligtelsen til at iværksætte hensigtsmæssige foranstaltninger og godtgørelsesniveaet.
 • Religiøse skikke på arbejdspladsen – med udgangspunkt i den seneste praksis fra EU-Domstolen og Højesterets dom af 7. september 2022 om syvendedagsadventisten.
 • Der forventes om kort tid fremsat et nyt lovforslag, der har fokus på at modvirke krænkende handlinger på arbejdspladsen, men der ses også herudover en øget fokus i såvel samfundet generelt som konkret hos Arbejdstilsynet på arbejdsgivers forpligtelse til at sikre et sikkert og sundhedsmæssigt forsvarligt psykisk arbejdsmiljø. Vi ser på status i lovgivningen og på udviklingen i den seneste retspraksis på området.
 • Seneste nyt fra Datatilsynet.
 • Whistleblowerloven – praktiske erfaringer.

 

Målgruppe

Kurset i ansættelsesret henvender sig til advokater, jurister og andre praktikere, herunder HR-professionals, der dagligt eller jævnligt beskæftiger sig med det ansættelsesretlige område.

 

Materiale

Du får udleveret en mappe med kursuspræsentationen. Derudover får du adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal.


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater. 

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Helene Falck Villemoes
Senior Development Coordinator
Mobil: +45 28 45 99 11
Email: hfv@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.