Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Direktørens ansættelsesforhold

Fra start til slut

4

lektioner (point)

4495 DKK.

Udbytte

Du får en bred indføring i de regler og kutymer, der regulerer direktørens ansættelsesforhold, ligesom du bliver bedre rustet til at forhandle og udarbejde direktørkontrakter og anden aftaleregulering vedrørende direktørens ansættelsesforhold.

Du bliver også bedre til at forholde dig til, hvad der gælder, når direktørens ansættelsesforhold skal afbrydes.
 


Indhold

Direktørens ansættelsesforhold er kun i meget begrænset omfang lovreguleret, men der har udviklet sig visse kutymer, og der er trods alt også en del lovregler, der gør sig gældende.

Under kurset vil du få gennemgået de generelle regler, men der vil ydermere være fokus på den aftalebaserede regulering af ansættelsesforholdet. Vi vil særligt se på direktørkontrakten og de forhold, som man skal overveje i forbindelse med denne. Vi vil desuden se på aflønningsformer og forskellige klausultyper samt diskutere forskellige konkrete formuleringer af nogle af de mere interessante bestemmelser i direktørkontrakten.

Emner er bla.:

 • Hvem er egentlig direktør?
 • Hvilke regler gælder der for kompetencefordelingen mellem f.eks. direktøren og bestyrelsen?
 • Hvilke lovregler gælder der i øvrigt for direktøren?
 • Hvilke punkter skal man huske at forholde sig til i en direktørkontrakt? Og hvad er ”normen”?
 • Hvad er normalt i relation til opsigelsesvarsler og opsigelsesbeskyttelse?
 • Hvorfor skal man nogle gange aftale change of control bestemmelser, og hvordan skal de i givet fald udformes? Og hvem har interesse i dem?
 • Hvad stiller vi op med ferie, sygdom og andet fravær?
 • Hvad indgår der normalt i den økonomiske kompensation af direktøren?
 • Hvordan gør vi lige med incitament og fastholdelse?
 • Hvad gælder der ved afvikling af direktørens ansættelsesforhold?
 • Er der noget særligt vi skal overveje, hvis direktøren kan påberåbe sig lønmodtagerstatus?

 

Målgruppe

Kurset er målrettet alle, der medvirker til forhandling eller anden håndtering af en direktørs ansættelsesforhold – herunder virksomhedsejere, bestyrelsesmedlemmer, HR-medarbejdere på et vist niveau samt naturligvis direktører. Også personer, der rådgiver de direkte involverede, vil kunne have betydelig gavn af kurset.

 

Materiale

Du får udleveret en mappe med kursuspræsentationen. Derudover får du adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal.


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Yolanda Lange
Kursuschef
Mobil: +45 26 11 72 67
Email: yl@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.