Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Introduktion til erhvervslejekontrakten

Gældende ret og den nyeste retspraksis samt viden på området

5

lektioner (point)

4495 DKK.

Udbytte

Kurset har til formål at give deltagerne et godt overblik over indgåelse af erhvervslejekontrakten og vilkårenes sammenhæng med erhvervslejeloven.

 

Der sættes fokus på aftalens balance, således som denne udtrykkes i erhvervslejeloven, og de typiske aftalevilkår der fraviger denne til fordel for den ene eller den anden part. Når erhvervslejeloven fraviges ved aftale, er der vilkår, der har indbyrdes sammenhæng i forhandlingssituationen som det er vigtigt at være opmærksom på, hvis risikoen for en senere tvist skal minimeres.

 

Kurset tilrettelægges med fokus på gældende ret og den nyeste retspraksis og viden på området.


Du får bl.a.:

 • En grundlæggende forståelse af erhvervslejelovens opbygning og betydning for erhvervslejekontraktens udformning
 • Kompetencer til at udarbejde gyldige erhvervslejeaftaler i en forhandlingssituation med en ny lejer
 • Forståelse for erhvervslejekontraktens vilkår og deres betydning i forhandlingssituationen og deres betydning for risikoen for tvist
 • Kompetencer til at rådgive om allerede indgåede erhvervslejeaftalers indhold
 • Udbygget dit netværk og erfaringsudvekslet med andre der beskæftiger sig med området

 

Indhold

Lejelovgivningens udgangspunkt er principielt aftalefrihed. Erhvervslejelovgivningen indeholder dog et regelsæt, der udfylder aftalen, hvis parterne ikke har taget stilling i aftalen. Derudover er der enkelte regler, der enten slet ikke kan fraviges ved aftale, eller kun kan fraviges, hvis dette sker på en bestemt måde. Allerede på tidspunktet for lejeaftalens indgåelse skal udlejeren således kende til den gældende regulering af udlejerens og lejerens forpligtelser både under lejeforholdets bestående og ved lejerens fraflytning for at kunne udarbejde en hensigtsmæssig erhvervslejeaftale.

På kurset får du gennemgået erhvervslejekontraktens typiske indhold, opbygning og samspil med erhvervslejeloven. Der sættes fokus på erhvervslejekontraktens videregående vilkår, forhandlingssituationen, når den ene part ønsker noget på den anden parts bekostning, og muligheder for afbalancerede løsninger i begge parters interesser. 

 

Emner er bl.a.:

 • Processen vedr. aftalens indgåelse
 • Erhvervslejekontraktens typiske indhold, opbygning og samspil med erhvervslejelovgivningens indhold og regulering
 • Videregående vilkår til henholdsvis udlejerens og lejerens fordel
 • Vilkår, der har en indbyrdes sammenhæng, og som kan anvendes i forhandlingssituationen
 • Tvistforøgende vilkår og tvistminimerende vilkår
   

Undervisningen består af underviserens gennemgang af erhvervslejekontraktens vilkår og opbygning i lyset af de relevante bestemmelser i erhvervslejelovgivningen. På kurset inddrages løbende konkrete eksempler på kontraktens vilkår og problemstillinger vedr. deres fortolkning i lyset af den seneste retspraksis. Der er mulighed for dialog med og mellem kursusdeltagerne og underviseren.

 

Målgruppe

Kurset i erhvervslejekontrakten er målrettet dig, som skal til eller fornylig er begyndt at beskæftige sig med erhvervslejeret, uanset om du er advokatfuldmægtig, advokat eller ejendomsadministrator. Kurset er dog også velegnet til praktikeren, der har beskæftiget sig længere med erhvervslejeret, som ønsker en opdatering af sin viden og ny inspiration. 


Materiale

Du får adgang online til en kursusmappe med relevant kursusmateriale med love, domme og kontrakteksempler gennem JUC's online materialeportal.


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater. 

Dette siger vores deltagere:


”Rigtigt fint overblik - lige hvad jeg har brug for i det strategiske arbejde med vores ejendomsmasse, som jeg arbejder med!”

Kresten Kragh-Schmidt, vicegeneralsekretær, Blå Kors Danmark

Tidligere kursusdeltager


”Louise er meget kompetent og har en bred faglig viden. Kurset var godt opbygget, og hun er en god formidler.”

- Lærke Birkjær Kruse, Jurist, Københavns Ejendomme og Indkøb

Tidligere kursusdeltager


”Louise Faber er en fantastisk formidler. Helt nede på jorden, med god humor og et sprog som alle kan forstå.”

- Tina Albretsen Trantel, Ejendomsadministrator, Advice Ejendomsadministration

Tidligere kursusdeltager


”God underviser med gode formidlingsevner. Fantastisk kursussted.”

- Stina Møller Palmberg, advokat, Lund Elmer Sandager

Tidligere kursusdeltager


​​​​​​​

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Helene Falck Villemoes
Senior Development Coordinator
Mobil: +45 28 45 99 11
Email: hfv@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.