Netværk i Erstatning, Ansvar og Forsikring


Netværksledere
 

 • Søren Lundsgaard, Advokat og partner, Lundsgaard & Partnere
 • Anne Buhl Bjelke, Advokat og partner hos Bech-Bruun
 • Niklas Theter, Financial Lines Manager hos AIG


​Indhold

I netværket møder du landets dygtigste og mest erfarne aktører, som på et højt fagligt niveau behandler aktuelle temaer og problemstillinger. Netværkslederne er garanten for det faglige indhold og vil selv stå for en del af dagsordenen på møderne. Derudover vil der være indlæg både fra eksterne indlægsholdere og netværksmedlemmer. Som medlem af netværket har du mulighed for at påvirke indholdet af indlæggene via valg af temaer og indlægsholdere.

 

Emneliste til kommende sæson

 • Aktuel retspraksis og lovgivning
 • Skelsættende nationale og internationale domme og afgørelser
 • Tech Insurance law
 • Identifikation med rådgiver og det solidariske ansvar
 • Produktansvarstemaer, I/K-dækning, Erhvervsansvarsforsikringer, All risk, Entrepriseforsikring, Bestyrelsesansvarsforsikring, M&A-forsikringer
 • Compliance aspekter – Investigations, Ledelsesansvar, bøder, omkostninger
 • Bevisførelse i civile sager, Parternes adgang til bevisførelse
 • Kompliceret erstatnings, ansvars og forsikrings problematikker
 • Særregler, Erstatningsansvar, Springende regres, Skadelidtes egen skyld
 • Forsikringsselskabers samspil med eksterne advokater

 

Temaerne på møderne bestemmes af medlemmerne og Netværkslederne fra møde til møde.


​Formål

Netværkets formål er at skabe et forum, som på et relativt højt teoretisk og praktisk niveau kan drøfte aktuelle temaer, problemstillinger og lignende indenfor dansk og international ret, udveksle erfaringer, udvikle ny viden og generelt skabe kontakt blandt danske advokater og jurister, der i deres daglige virke beskæftiger sig med erstatnings-, ansvars- og forsikringsret.

Der afholdes fire effektive og målrettede netværksmøder per sæson á 4,5 times varighed. Hvert netværksmøde giver 5 lektioner, resulterende i 20 lektioner for hele sæsonen. Hvis du er advokat, betyder dette, at du samtidig indfrier Advokatsamfundets krav om 18 lektioners årlig, obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i netværket.


Målgruppe

Netværket optager advokater, ansatte i forsikringsselskaber, jurister i private virksomheder, organisationer, offentlige myndigheder og lignende, der har erfaring med erstatnings- ansvars- og forsikringsret. 

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af eller i løbet af sæsonen. 
Pladserne i netværket er personlige, hvorved medlemmerne vil få optimalt udbytte af de relationer, der opbygges.


Materiale

Alle medlemmer på netværket vil få udleveret relevant materiale.

 

Hvad får du ud af at være en del af JUCs netværk?

 

 

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

OBS!

Få pladser tilbage

 

Lektioner

20

 

Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V


Afsluttende møde for igangværende sæson

mandag d. 29. august 2022

Kl. 13:30 - 18:00


Møder i næste sæson


1. møde

onsdag d 16. november 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


2. møde

torsdag d 26. januar 2023

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


3. møde

onsdag d 19. april 2023

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


4. møde

tirsdag d 13. juni 2023

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


Pris Ekskl. Moms

21.950

 

 

Network