Netværk

stroke-width="2.28571" />

Netværk

Netværk i Erstatning, Ansvar og Forsikring

Aktuelle temaer og problemstillinger på området

20

lektioner (point)

23950 DKK.

Indhold

I dette dedikerede netværk om erstatning, ansvar og forsikring får du mulighed for at interagere med landets mest kompetente og erfarne eksperter, der behandler nøgletemaer og udfordringer på et højt fagligt plan. Vi vil belyse alt fra stigende kompleksitet i erstatningssager til de seneste juridiske ændringer i ansvarsområdet.

Netværkslederne er garanter for det professionelle indhold og vil aktivt deltage i udformningen af mødedagsordenen. Herudover vil der være værdifulde indlæg fra både eksterne foredragsholdere og medlemmer af netværket.

Som medlem har du rig mulighed for at forme indholdet af præsentationerne ved at bidrage til valg af emner og indlægsholdere.
 

Tentativ listen


 • Politiske perspektiver – nye lovgivningsinitiativer, ”politik” på ledelsesgangen m.v.
 • ESG – konsekvenser for forsikringsprodukter, indtegning, præmier m.v.
 • Ledelsesansvar i miljøsager
 • Er grænserne for omsorgspligten under udvikling – selskabstømning m.v.
 • Aktuel retspraksis og lovgivning – opdatering på større aktuelle sager
 • Komplicerede erstatnings- , ansvars- og forsikringsproblematikker
 • Særregler, springende regres, skadelidtes egen skyld m.v.
 • Identifikation med rådgivers viden
 • Bevisførelse i civile sager – nyeste afgørelser
 • Aktualitet: Skelsættende nationale og internationale domme og afgørelser
 • Konfliktløsningstrappen: Erfaringer, virker de? Er de pligtmæssige (uden for AB-systemet)?
 • Cyber attach og insurance – effektiv håndtering, opgørelse af drifttab, samspil med politiet
 • Forsikringsselskabers samspil med eksterne advokater

Temaerne på møderne bestemmes af medlemmerne og netværkslederne fra møde til møde.


Målgruppe

Netværket optager advokater, ansatte i forsikringsselskaber, jurister i private virksomheder, organisationer, offentlige myndigheder og lignende, der har erfaring med erstatnings- ansvars- og forsikringsret.

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af eller i løbet af sæsonen.

Pladserne i netværket er personlige, hvorved medlemmerne vil få optimalt udbytte af de relationer, der opbygges.

Hvordan fungerer vores netværksgrupper?

Vores netværksgrupper giver dig adgang til et særlig undervisningsformat, hvor læring og professionel sparring er i fokus. I vores netværksgrupper udvikler vores medlemmer sig i fællesskab igennem sæsonen, som består af fire fysiske møder i løbet af året. Disse fire møder om året skaber rammen for et unikt læringsforum præget af viden, kompetenceudvikling og inspiration. For at tage udgangspunkt med faglighed i centrum, har vi sørget for alle møderne i vores netværksgrupper ledes af netværksledere, som er førende ekspert indenfor netværkets emneområde.

Du får adgang til relevant netværksmateriale på JUC’s online portal.

Vil du vide mere om, hvad vi kan gøre for dig?

Emil gennem de sidste 4 år arbejdet med at sammensætte vores professionelle netværksgrupper. Han har et indgående kendskab til det faglige indhold i alle vores grupper, samt dynamikken blandt deltagerne. Emil kan rådgive dig om, hvilket af vores netværk der er det rette match for dig og din faglige profil.

Emil Olander Falke Jensen
Netværksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Specialiserede netværksgrupper med højt fagligt niveau

På vores netværk er du garanteret et højt fagligt niveau med eksklusive netværksmuligheder. Indlægsholderne er altid i tæt dialog med medlemmerne, hvilket gør at netværket i højere grad end traditionel undervisning er et forum, hvor medlemmerne mødes og udveksler erfaringer med andre professionelle aktører på området.

‎Netværket tager altid udgangspunkt i deltagernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil opleve, at dine ønsker til mødernes indhold bliver taget med fra første møde, hvorfor emnerne altid vil følge den aktuelle og løbende udvikling indenfor fagområdet.

Hvilken værdi får du i et netværk?

 • Mulighed for at holde dig opdateret om den seneste lovgivning og nylige retsafgørelser.

 • Få nye professionelle forbindelser uden for din arbejdsplads for at styrke dit netværk.

 • Få unik indsigt og best practice fra andre medlemmer af netværket.

 • Få sparring med andre professionelle inden for samme fagområde.