Netværk

Netværk i Erstatning, Ansvar og Forsikring

Aktuelle temaer og problemstillinger på området

20

lektioner

23950 DKK.

Indhold

I dette netværk møder du landets dygtigste og mest erfarne aktører, som på et højt fagligt niveau behandler aktuelle temaer og problemstillinger. Netværkslederne er garanter for det faglige indhold og vil selv stå for en del af dagsordenen på møderne. Derudover vil der være indlæg fra både eksterne indlægsholdere og netværksmedlemmer. 


Som medlem af netværket har du mulighed for at påvirke indholdet af indlæggene via valg af temaer og indlægsholdere.

 

Emneliste til kommende sæson:


 • Climate litigation og ESG – hvordan vil det påvirke ”vores” sagstyper?
 • Brugen af Forensics-eksperter og detektiver.
 • AI – muligheder og faldgruber.
 • Hvad gør vi ved krisen i domstolssystemet? Voldgift vs. domstolsafgørelse, fordele og ulemper (pris, håndhævelse, appelmulighed, fortrolighed, hastighed).
 • Mediation i erhvervstvister – erfaringer, forberedelse, hvornår virker det, og slår det for alvor igennem?
 • Post M&A disputes – status for udviklingen, forebyggelse, håndtering og forsikringsdækning.
 • Forældelse – nyeste giftige praksis.
 • Cyber crime – forebyggelse, håndtering, ledelsesansvar. Hvordan forebygger man godt nok, og hvad er det for forventelige sager, der opstår i kølvandet på et cyber attack?
 • Aktuelle sager og nyeste udvikling – erfaringsudveksling.
 • Oplæg fra netværksdeltagerne om dilemmaer, nye indsigter og spændende afgørelser.
 • Kommunikation og mediehåndtering i kritiske situationer.

Temaerne på møderne bestemmes af medlemmerne og netværkslederne fra møde til møde.


Formål

Netværkets formål er at skabe et forum, som på et relativt højt teoretisk og praktisk niveau kan drøfte aktuelle temaer, problemstillinger og lignende inden for dansk og international ret. Her har man mulighed for at udveksle erfaringer, udvikle ny viden og generelt skabe kontakt blandt danske advokater og jurister, der i deres daglige virke beskæftiger sig med erstatnings-, ansvars- og forsikringsret.


Der afholdes fire effektive og målrettede netværksmøder per sæson á 4,5 times varighed. Hvert netværksmøde giver 5 lektioner resulterende i 20 lektioner for hele sæsonen. 


Hvis du er advokat, betyder dette, at du samtidig indfrier Advokatsamfundets krav om 18 lektioners årlig, obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i netværket.


Målgruppe

Netværket optager advokater, ansatte i forsikringsselskaber, jurister i private virksomheder, organisationer, offentlige myndigheder og lignende, der har erfaring med erstatnings- ansvars- og forsikringsret.

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af eller i løbet af sæsonen.


Pladserne i netværket er personlige, hvorved medlemmerne vil få optimalt udbytte af de relationer, der opbygges.


Materiale

Du får adgang til relevant netværksmaterialet på JUC’s online portal.

Hvordan fungerer vores netværksgrupper?

Vores netværksgrupper giver dig adgang til et særlig undervisningsformat, hvor læring og professionel sparring er i fokus. I vores netværksgrupper udvikler vores medlemmer sig i fælleskab igennem sæsonen, som består af fire fysiske møder i løbet af året. Disse fire møder om året skaber rammen for et unikt læringsforum præget af viden, kompetenceudvikling og inspiration. For at tage udgangspunkt med faglighed i centrum, har vi sørget for alle møderne i vores netværksgrupper ledes af netværksledere, som er førende ekspert indenfor netværkets emneområde.

Vil du vide mere om, hvad vi kan gøre for dig?

Emil gennem de sidste 4 år arbejdet med at sammensætte vores professionelle netværksgrupper. Han har et indgående kendskab til det faglige indhold i alle vores grupper, samt dynamikken blandt deltagerne. Emil kan rådgive dig om, hvilket af vores netværk der er det rette match for dig og din faglige profil.

Emil Olander Falke Jensen
Netværksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Specialiserede netværk med højt fagligt niveau

På vores netværk er du garanteret et højt fagligt niveau med eksklusive netværksmuligheder. Indlægsholderne er altid i tæt dialog med medlemmerne, hvilket gør at netværket i højere grad end traditionel undervisning er et forum, hvor medlemmerne mødes og udveksler erfaringer med andre professionelle aktører på området.

‎Netværket tager altid udgangspunkt i deltagernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil opleve, at dine ønsker til mødernes indhold bliver taget med fra første møde, hvorfor emnerne altid vil følge den aktuelle og løbende udvikling indenfor fagområdet.

Hvilken værdi får du i et netværk?

 • Mulighed for at holde dig opdateret om den seneste lovgivning og nylige retsafgørelser.

 • Få nye professionelle forbindelser uden for din arbejdsplads for at styrke dit netværk.

 • Få unik indsigt og best practice fra andre medlemmer af netværket.

 • Få sparring med andre professionelle inden for samme fagområde.