Netværk

Netværk i Erstatning, Ansvar og Forsikring

20

lektioner

21950 DKK.

Share

in
t
f

Indhold

I netværket møder du landets dygtigste og mest erfarne aktører, som på et højt fagligt niveau behandler aktuelle temaer og problemstillinger. Netværkslederne er garanten for det faglige indhold og vil selv stå for en del af dagsordenen på møderne. Derudover vil der være indlæg både fra eksterne indlægsholdere og netværksmedlemmer. Som medlem af netværket har du mulighed for at påvirke indholdet af indlæggene via valg af temaer og indlægsholdere.

 

Emneliste til kommende sæson

  • Aktuel retspraksis og lovgivning
  • Skelsættende nationale og internationale domme og afgørelser
  • Tech Insurance law
  • Identifikation med rådgiver og det solidariske ansvar
  • Produktansvarstemaer, I/K-dækning, Erhvervsansvarsforsikringer, All risk, Entrepriseforsikring, Bestyrelsesansvarsforsikring, M&A-forsikringer
  • Compliance aspekter – Investigations, Ledelsesansvar, bøder, omkostninger
  • Bevisførelse i civile sager, Parternes adgang til bevisførelse
  • Kompliceret erstatnings, ansvars og forsikrings problematikker
  • Særregler, Erstatningsansvar, Springende regres, Skadelidtes egen skyld
  • Forsikringsselskabers samspil med eksterne advokater

 

Temaerne på møderne bestemmes af medlemmerne og Netværkslederne fra møde til møde.


Formål

Netværkets formål er at skabe et forum, som på et relativt højt teoretisk og praktisk niveau kan drøfte aktuelle temaer, problemstillinger og lignende indenfor dansk og international ret, udveksle erfaringer, udvikle ny viden og generelt skabe kontakt blandt danske advokater og jurister, der i deres daglige virke beskæftiger sig med erstatnings-, ansvars- og forsikringsret.

Der afholdes fire effektive og målrettede netværksmøder per sæson á 4,5 times varighed. Hvert netværksmøde giver 5 lektioner, resulterende i 20 lektioner for hele sæsonen. Hvis du er advokat, betyder dette, at du samtidig indfrier Advokatsamfundets krav om 18 lektioners årlig, obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i netværket.


Målgruppe

Netværket optager advokater, ansatte i forsikringsselskaber, jurister i private virksomheder, organisationer, offentlige myndigheder og lignende, der har erfaring med erstatnings- ansvars- og forsikringsret.

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af eller i løbet af sæsonen.
Pladserne i netværket er personlige, hvorved medlemmerne vil få optimalt udbytte af de relationer, der opbygges.


Materiale

Alle medlemmer på netværket vil få udleveret relevant materiale.


Share

in
t
f